Petra Svobodníková

+ 0
let profesní praxe
+ 0
koučovaných hodin
+ 0
spokojených klientů
+ 0
let profesní praxe
+ 0
koučovaných hodin
+ 0
spokojených klientů

Efektivita je samotnou podstatou koučinku.

Jsem Petra Svobodníková – jsem koučka, lektorka a konzultantka. Zaměřuji se na oblast práce s lidmi, rozvoje leadershipu a všeobecně na rozvoj týmů a organizací. Mnoho let jsem pracovala jako HR manažerka v prostředí švédské a poté italské korporace. Od roku 2015 se věnuji profesionálnímu koučování a kombinuji tuto dovednost se svými dalšími dosud nabytými zkušenostmi. 

Mým krédem je přinášet do organizací větší přidanou hodnotu, než je vložená investice. 

V koučování využívám integrativní přístup. Znamená to, že čerpám z několika různých směrů a zdrojů profesionálního koučování. 

Věřím v partnerský přístup, individualitu a důvěru.

 

Jsem členkou profesních organizací: 

AIK (Asociace integrativních koučů), od 2016, členka rady AIK od 2021. EMCC (Evropská rada pro koučink a metnoring), od 2020. 

Specializuji se na
  • Gestalt přístup v koučování
  • NLP (neuro-lingvistické programování)
  • Manažerský a výkonový koučink
  • Všímavý koučink
  • Rozvoj leadershipu, rozvoj týmů a organizací
  • Využití koučovacího přístupu ve vedení lidí a týmové spolupráci

 

Klienti

Klienti ve spolupráci se mnou oceňují zaměření na aktuální potřeby, přátelskou a vnímavou atmosféru, důslednost a pozitivní zaměření na řešení a výsledky. 

Kladu důraz na konkrétními výstupy – vizi, přínos, smysl a jednání vedoucí k pozitivní změně.

Koučování se věnuji od roku 2015 a aktuálně mám více než 450 koučovaných hodin individuální práce s klienty.Koučink

Koučování rozvíjí vnitřní potenciál. Je to jediná metoda osobního rozvoje která umožňuje růstové změny na úrovni myšlení, postojů a chování. Umožňuje nahlédnout za hranici toho, co jsme schopni obvykle vidět.  Do organizací přináší nárůst výkonu, loajality, motivace a učení zaměstnanců a rychlost adaptace na změny.  Vědecké výzkumy v oblasti efektivity koučování v organizacích dokládají 
  • Zvýšení efektivity práce
  • Zlepšení kvality práce
  • Snížení fluktuace a absence zaměstnanců
Zdroj: randomizovaná vědecká studie, What Works in Executive Coaching, Erik de Haan, Routhledge, 2021, str. 122.

Leadership a soft skills

Dle aktuálních potřeb klientů a organizací připravuji na míru rozvojové workshopy využívající koučovacího přístupu.

    petra@petrasvobodnikova.cz      +420 607 041 321

Petra Svobodníková

IČ 72989700

    petra@petrasvobodnikova.cz

      +420 607 041 321

Petra Svobodníková

IČ 72989700