Petra Svobodníková

+ 0
let profesní praxe
+ 0
koučovaných hodin
+ 0
spokojených klientů
+ 0
let profesní praxe
+ 0
koučovaných hodin
+ 0
spokojených klientů

Efektivita je samotnou podstatou koučinku.

Jsem Petra Svobodníková – jsem koučka, lektorka a konzultantka. Zaměřuji se na oblast práce s lidmi, rozvoje leadershipu a všeobecně na rozvoj týmů a organizací. Mnoho let jsem pracovala jako HR manažerka v prostředí švédské a poté italské korporace. Od roku 2015 se věnuji profesionálnímu koučování a kombinuji tuto dovednost se svými dalšími dosud nabytými zkušenostmi. 

Mým krédem je přinášet do organizací větší přidanou hodnotu, než je vložená investice. 

V koučování využívám integrativní přístup. Znamená to, že čerpám z několika různých směrů a zdrojů profesionálního koučování. 

Věřím v partnerský přístup, individualitu a důvěru.

 

Jsem členkou profesních organizací: 

AIK (Asociace integrativních koučů), od 2016, členka rady AIK od 2021. EMCC (Evropská rada pro koučink a metnoring), od 2020. 

Specializuji se na
  • Gestalt přístup v koučování
  • NLP (neuro-lingvistické programování)
  • Manažerský a výkonový koučink
  • Všímavý koučink
  • Rozvoj leadershipu, rozvoj týmů a organizací
  • Využití koučovacího přístupu ve vedení lidí a týmové spolupráci

 

Klienti

Klienti ve spolupráci se mnou oceňují zaměření na aktuální potřeby, přátelskou a vnímavou atmosféru, důslednost a pozitivní zaměření na řešení a výsledky. 

Kladu důraz na konkrétními výstupy – vizi, přínos, smysl a jednání vedoucí k pozitivní změně.

Koučování se věnuji od roku 2015 a aktuálně mám více než 450 koučovaných hodin individuální práce s klienty.Pokud znáte svůj směr, smysl, máte vizi nebo poslání a hledáte tu nejoptimálnější cestu k jeho naplnění, pak Petra je správný člověk, který vám může pomoci. A pokud se v tom stále ještě motáte, hledáte a snažíte ses onen směr teprve určit, o to větší přidanou hodnotu pro vás rozhovory s ní mohou mít. Ryze individuální, autentický a naprosto profesionální přístup, je má dosavadní zkušenost.

Igor Maxan

Senior Factory Operation Manager, 2022

„Petra s námi spolupracovala jako kouč v rámci společného projektu VŠB-TUO a Ústavu pro jazyk český při AV ČR. Nastavila s námi časovou osu naší společné práce a smart cíle, kterých jsme dosahovali i díky pravidelné společné reflexi. Petra umí být velmi efektivní ‚na cíl-orientovaný‘ kouč a skvěle propojuje lidi.“

Alena Kašpárková, Ph.D.

VŠB – TUO, 2020

„Koučink s Petrou je pro mě takový urychlovač. „

Michal Navrátil

Managing partner, 2019

„Nedosáhla bych svých cílů bez koučinku a nedosáhla bych jich tak rychle „

Lenka Mynářová

Členka představenstva, 2021

"Nenásilný přístup a přesto „výživný“. Oživil jsem si některé věci z time managementu, zlepšil jsem si pozici vyjednavatele. Uvědomil jsem si, že lidský život má své časové ohraničení. Každý by se měl zamyslet nad pořadím hodnot a priorit a odlišovat co je důležité a co je naléhavé.“

Lubomír Vicherek

Technický ředitel ŽDB Bohumín, 2019

Skvělé výsledky spolupráce s Petrou vnímám z pozice nadřízeného Petrou koučovaných spolupracovníků. Chcete-li vidět své kolegy růst, užíváte-li si pohled na lidi, kteří naplňují svůj potenciál a s nadšením se transformují v moderní leadery, tak Petra je ta správná volba pro spolupráci. Perfektní sladění na definici cílů koučovaného, vyhodnocení, při kterém vám spadne čelist z toho, co všechno je možné. Za to může její moderní přístup, vysoce individuální příprava, a hlavně Petřina moc fajn kamarádská osobnost. Petru doporučuji na 100% a její podporu budeme v Tymphany využívat i nadále.

Pavel Merhout

Managing Director

Koučink

Koučování rozvíjí vnitřní potenciál. Je to jediná metoda osobního rozvoje která umožňuje růstové změny na úrovni myšlení, postojů a chování. Umožňuje nahlédnout za hranici toho, co jsme schopni obvykle vidět.  Do organizací přináší nárůst výkonu, loajality, motivace a učení zaměstnanců a rychlost adaptace na změny.  Vědecké výzkumy v oblasti efektivity koučování v organizacích dokládají 
  • Zvýšení efektivity práce
  • Zlepšení kvality práce
  • Snížení fluktuace a absence zaměstnanců
Zdroj: randomizovaná vědecká studie, What Works in Executive Coaching, Erik de Haan, Routhledge, 2021, str. 122.

Leadership a soft skills

Dle aktuálních potřeb klientů a organizací připravuji na míru rozvojové workshopy využívající koučovacího přístupu.

    petra@petrasvobodnikova.cz

      +420 607 041 321

Petra Svobodníková

IČ 72989700

    petra@petrasvobodnikova.cz

      +420 607 041 321

Petra Svobodníková

IČ 72989700